Kliendile

Arhitektuur sünnib paljude erinevate nähtuste koosmõju tulemusena. Arhitekt vormib projektiks idee, millesse annavad oma panuse tema ja tellija kogemused, teadmised ja veendumused, omavalitsuse soovid ja muud asukoha eripärad, ehituslikud normid ja tavad. Tulemus peaks ühtaegu andma võimaluse eralduda väliskeskkonnast ning samas tagama, et tekiks uued ja paremad seosed inimeste, maastiku ja linnaruumi vahel.

01
Arhitektuur

Arhitektuur, mis ühendab funktsionaalsuse, esteetika ja jätkusuutlikkuse, et luua inspireerivaid ja unikaalseid keskkondi.

02
Peaprojekteerimine

Kvaliteetne peaprojekteerimine on eduka arhitektuuriprojekti oluline osa, mis tagab tehniliselt teostatava lahenduse.

03
Planeeringud

Professionaalselt koostatud planeeringud tagavad ehitiste funktsionaalsuse ja sobivuse ümbritsevasse keskkonda

04
Jätkusuutlikkus

Meie nägemus on kujundada parem keskkond koos eesmärgile keskendunud inimestega ja tuua uuendusi jätkusuutlikkesse eluviisidesse.

05
Energiatõhusus

Kasutame planeeringute välja töötamisel mitmeid erinevaid meetodeid, et vähendada hoone energiavajadust.

06
Konsultatsioonid

Meie ettevõte pakub professionaalseid konsultatsiooniteenuseid nii hoone ehitusloa kui ka projekteerimisega seotud küsimustes